Propozycja współpracy w projekcie...

Propozycja współpracy w projekcie "Wycieczki po regionie bełchatowskim" realizowanym przez Muzeum Regionalne w Bełchatowie

Projekt zakłada realizację dwóch przedsięwzięć. Pierwsze obejmuje organizację wystawy dotyczącej walorów turystycznych regionu bełchatowskiego, w tym prezentacje poszczególnych gmin. Drugie zakłada wydanie publikacji zawierającej propozycje interesujących szlaków turystycznych w regionie, przedstawienie aktualnej bazy turystycznej w poszczególnych gminach.
Do współpracy przy realizacji projektu zaprosiliśmy Stowarzyszenie Załogę Rowerową ZGRZYT Bełchatów oraz Klub Turystyki Pieszej PTTK "Włóczykije" z Bełchatowa. Patronem medialnym projektu jest portal internetowy www.naszbelchatow.pl.

Cele projektu:

    • Promocja powiatu bełchatowskiego wśród jego mieszkańców i turystów spoza niego;
    • upowszechnianie wiedzy na temat Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego, jego        architektury, zabytków, przyrody;
    • zainteresowanie mieszkańców powiatu krajoznawstwem i turystyką;
    • zacieśnianie współpracy z organizacjami zajmującymi się turystyką i promocją naszego        regionu;
    • stworzenie atrakcyjnych szlaków turystycznych w regionie;
    • pomoc dla nauczycieli w realizacji ścieżki edukacji regionalnej; 
    • wzmocnienie identyfikacji regionalnej oraz więzi z małą ojczyzną.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

    • Zainicjowanie interesujących szlaków turystycznych w regionie;
    • Nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się promocją regionu
       i organizacją turystyki;
    • Zacieśnienie współpracy między muzeum a uczniami i nauczycielami;
    • poszerzenie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie krajoznawstwa, historii, geografii        regionu;
    • zainteresowanie młodzieży i dorosłych turystyką jako alternatywną formą spędzania czasu        wolnego;
    • wydanie publikacji przedstawiającej gotowe propozycje wycieczek turystycznych, 
    • promocja powiatu bełchatowskiego, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.

Wystawa "Walory turystyczne powiatu bełchatowskiego"

Termin: sierpień – wrzesień 2008 r.
Podczas wystawy chcielibyśmy zaprezentować na fotografiach najciekawsze miejsca regionu, wydawnictwa promocyjne, mapy z oznaczonymi atrakcjami turystycznymi oraz zagospodarowanie turystyczne poszczególnych gmin powiatu bełchatowskiego.

Publikacja "Wycieczki po regionie bełchatowskim"

Termin wydania: koniec lipca 2008 r.
Planowany nakład: w zależności od pozyskanych środków finansowych.
Publikacja ma prezentować konkretne, sprawdzone i warte polecenia trasy wycieczkowe, zarówno dla turystów pieszych, rowerowych jak i zmotoryzowanych. Chcielibyśmy zaprezentować w niej także aktualną bazę turystyczną regionu.

Reklama:
filtry kieszeniowe Polecamy filtry kieszeniowe oraz kasetowe firmy BITEKO Polska Sp. z o.o.
Reklama:

Właścicielem witryny internetowej naszbelchatow.pl jest F.H.U. RPNET (www.rpnet.com.pl).Fotografie przedstawione na stronie naszbelchatow.pl wykonane są przez Kamila Sabaturskiego, którego specjalnością są zdjęcia reportażowe, plenerowe oraz na potrzeby stron www.